هنرستان حافظ با چند دهه سابقه ی فعالیت در منطقه 4 شهر تهران، مفتخر است هم اکنون در هفت رشته ی پربازده در بازار کار، فعالیت پربار خود را ادامه داده است. این هنرستان تاکنون بیش از ده ها بار افتخار کسب رشته های کشوری، استانی و منطقه ای را در تمامی رشته های خود داشته است.